Truyện cười dân gian: Nặng lại còn nhẹ

Lại như mọi lần Chí Phèo sang nhà Bá Kiến ăn vạ xong lại xách can rượu 20 lít chiến lợi phẩm lết về vườn chuối. Vừa đi vừa chửi tục:

-Mẹ cái lão Bá Kiến, rượu nặng thế này mà mẹ nó nói nhẹ, định làm mình say chết đây mà.

Rồi Chí Phèo lại bập bẹ đánh vần ra tiếng:

-Rờ ..ươu rươu ..nặng rượu. Nhờ …e..nhe..nặng..nhẹ. Hừ mẹ cha nhà nó làm gì có thứ gì đã nặng lại còn nhẹ. Mẹ cha chúng mày, cái làng Vũ Đại này loạn hết rồi.

Cười té ghế với những tiểu phẩm hài đặc sắc:

(Visited 255 times, 1 visits today)

Recommended For You

About the Author: Mr Toàn